СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВЕ И СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ MobeeWMS

ВАШИЯТ СКЛАД:

Кашони в склада

Приема стока, която не е етикирана по стандарт или изобщо не е етикирана

Управление на суровини

Съхранява и управлява суровини и материали

Производствена линия

Зарежда производствени линии със суровини

Импорт-експорт на стока

Грижи се за прием на готова продукция и експедира стока към крайни клиенти

ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ:

Управление на складове
 • Опитват се да спазват FEFO/FIFO правилата за работа със стоката;
 • Трябва да заредят правилните суровини на поточните линии;
 • Трябва да експедират готовата продукция към крайни клиенти по специфични критерии;
 • Внимават дали стоката/суровината/материала, който приемат в склада, е правилната поръчана такава;
 • Записват внимателно партидата и срока на годност на стоката, която приемат;
 • Опитват се да запомнят местоположението на всяка една стока в склада.

ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

 • Бързо изпълнение на оперативните задачи
 • Коректна информация в склада и пълна прозрачност на процесите
 • Взаимозаменяемост на служителите

MobeeWMS е цялостна система за управление на производствени складове, разработена от Баркод Системи България. Системата за управление на складове ще бъде настроена и пусната в експлоатация спрямо Вашите  изисквания по техническо задание, изготвено от нас, на базата на анализ и разбиране на Вашия бизнес и интегрирана със съществуващо ERP/счетоводна програма. Има възможност за допълнително развиване и множество доработки.

За да сте убедени, че MobeeWMS е най-подходящото за вас решение за управление на складове, ние ще ви го демонстрираме напълно безплатно. Регистрирайте се сега!

Запитване за оферта:

ПРЕДИМСТВА НА СОФТУЕРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  MobeeWMS:

 • Системата за управление на складове е разработена от Баркод Системи България – компания с над 20-годишна история;
 • Разработена е изцяло за нуждите на производствени складове;
 • В логиката на оперативните процеси са заложени правила, част от добрите производствени и складови практики;
 • Операциите на системата за управление на складове са оптимизирани така, както се очаква да се извършват в производствените складове;
 • Състои се от мобилно приложение за извършване на складовите операции и бек офис част;
 • Двете части на системата за управление на складове– мобилна и бек офис част, комуникират помежду си двупосочно в реално време;
 • Не е налично излишно регистриране на артикула с мобилните устройства по време на операциите;
 • Ускоряване и автоматизиране на дейностите в складовото стопанство;
 • Контрол и пълна проследимост по партида на продукцията, благодарение на софтуера за управление на складове;
 • Предоставя всички необходими параметри и компоненти на вътрешни и външни одити за качеството;
 • Елиминиране на грешките при събиране и обработка на стоката;
 • Оптимизиране на бизнес процесите;
 • Повишаване ефективността на работа;
 • Софтуера за управление на складове дава възможност за надграждане на модулите, добавяне на нови и доразвиване на системата спрямо нуждите на клиента;
 • Възможност за реализиране на множество доработки на бек офис приложението и мобилната част;
 • Внедрена е в над 10 производствени склада в България и над 5 извън рамките на България.
Баркод етикет
Софтуерът за управление на складове MobeeWMS се състои от web базирано бек офис приложение, работещо на стационарна работна станция и мобилно приложение, работещо на мобилни компютри, посредством които се извършват дейностите в склада.Системата работи онлайн, като всички операции се извършват и регистрират в реално време.

БЕК ОФИС ЧАСТ:

Използва се предимно от служителите в склада, които организират работния процес, за проверки, анализи и справки.

система за управление на склад MobeeWMS

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

Използва се за оперативно изпълнение на задачите по време на физическите операции.

MobeeWMS - мобилно приложение на WMS системата

ЕТИКЕТИРАНЕ НА СКЛАДА:

С цел да бъде оказано чрез системата за управление на складове къде в склада се позиционира дадена стока, системата изисква сканиране на складово място при поставяне на стоката. Местата могат да бъдат физически на стелажна система или виртуални на земя, както и да съдържат един или множество артикули/палети/логистични опаковки.

складови етикети

РАБОТА В СКЛАДА

Прием

Приемът на стока в склада може да бъде извършван по предварително създадена поръчка в ERP или такава генерирана директно в MobeeWMS.

Поръчките се визуализират в Бек офис приложението на MobeeWMS, за да могат да бъдат планирани като задача или проследявани като изпълнение:

Местене

Местенето на стока може да бъде извършено по Артикулен код или по Уникален номер на логистична опаковка (SSCC палетен номер по GS1 стандарт).

По време на местене на стока или позициониране на стоката от прием в склада, системата има опция за показване на предложения за подходящо складово място за стоката в склада, съобразно специфичните изисквания за съхранение на конкретната стока и изискванията за добри практики.

Зареждане на суровини
При налична поръчка за производство или при създадена такава директно в MobeeWMS, служителите в склада без грешки, бързо и лесно могат да заредят необходимите суровини в производство или директно на поточната линия.

Бек офис приложението управлява исканията за суровини, стартира и спира работата на производствена линия, генерира нови партиди за готовия продукт при промяна на производствената характеристика или при зареждане на нови суровини.

Прием готова продукция
Приема на готова продукция се извършва или чрез регистриране на баркода на готовия продукт или чрез сканиране на палетния етикет, генериран по време на производство от MobeeWMS или непосредствено по време на прием на готовия продукт в склада от производство.

priem gotova 1 priem gotova 2

Експедиране
Събирането на стока по клиенти и поръчки и експедирането от склада може да бъде извършено с предварително създадена поръчка от EPR или чрез създадена поръчка за изход директно в MobeeWMS.

Бек офис приложението се грижи за разпределяне на задачите за събиране, проследимост на статуса на събиране и експедиране на поръчка за изход и следи за спазването на специалните критерии за събиране – специален срок на годност, партида, уникална клиентска продукция.

Мобилното приложение ръководи служителите в склада коя стока е подходяща за събиране, не позволява да се допусне грешка при спазването на критерии по време на събирането и оптимизира времето за събиране и експедиране на стока към клиенти.

Справки, Отчети, Документи
MobeeWMS разполага с редица стандартни справки и възможности за създаване на специфични такива спрямо специални изисквания. Част от справките са:

 • Наличност по складови места;
 • Справка за проследимост на стоката;
 • История на наличността;
 • Справка за производство;
 • Справка за зареждане на суровини и остатъци;
 • Справка за местенията;
 • Справка за вход и изход на стока.

Kато официален партньор на Zebra Technologies за България, Баркод Системи България предлага богата гама от мобилни устройства, предназначени за работа в склада.

ФИРМИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ СКЛАДОВИ РЕШЕНИЯ НА БАРКОД СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ

ЗА НАС

Баркод Системи България е българо-великобританска фирма, част от най-голямата група фирми, работещи в областта на Мобилните бизнес информационни системи и Баркод продуктите и технологиите в Централна и Източна Европа – IBCS Group. През последните 20 години, предлагаме специализирани решения за повишаване на ефективността на извършване на дейностите в области като:

 • Дистрибуция – разносна търговия (ExVAn), събиране на поръчки (Pre-Sales)
 • Търговски обекти – продажби, управление на наличностите, инвентаризации
 • Складове – автоматизиране на процесите при приемане, разполагане, търсене, събиране на поръчки и експедиция на стока
 • Производство – регистриране и проследяване на движението на суровини и продукти
 • Транспорт и логистика – проследяване на движението и сортиране на пратки.

Научете повече за различните приложения на софтуерния пакет Mobee.

ЗА КОНТАКТИ

BCS Sofia

BCS Varna

Баркод Системи България ООД

Офис София:

ул. Неделчо Бончев №41, ет. 3

02/973 0075

info@barcodes.bg

Баркод Системи България ООД

Офис Варна:

ул. Поп Димитър 5, ет. 1

052/572 600

info@barcodes.bg