СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСТРИБУЦИОННИ И 3PL СКЛАДОВЕ K. Motion Warehouse Edge

Körber знаят, че няма два еднакви склада. Въпреки че във всеки един склад има основно 4 процеса, те се различават по спецификата си. Затова готовите решения, така наречените out of the box, не реализират най-добрите резултати при управление на складовите процеси. Körber предлагат адаптивна, модулна платформа, с възможност за промяна и персонализиране на операциите и процесите, така че те да удовлетворят очакванията на Вашия бизнес.

система за управление на склад

Предизвикателствата, пред които е изправен всеки склад:

 • Липсата на информация за складовите дейности, води до липса на прозрачност на работните процеси
 • Липсата на информация за наличност на стоката, води до повече неизпълнени поръчки
 • Грешки при събирането на поръчки, води до недоволни клиенти
 • Липсата на приоритизиране на дейностите, води до изоставане с графиците
 • Трудностите при определяне на натовареността, води до увеличаване разходите за персонал

ПРЕДИМСТВА НА K. Motion Warehouse Edge

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Повече поръчки

За по-малко време

С по-малко персонал

РАЗХОДИ

Намаляване на разходите

без излишни операции,

без излишни ресурси

СКОРОСТ

Да, постижимо!

Хората в склада могат

повече за по-кратко време

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

Доволни крайни клиенти

Навременни доставки без

грешки и корекции

ЗА K. Motion Warehouse Edge

Системата за управление на складове K. Motion Warehouse Edge оптимизира работата в посока увеличаване на ефективността и намаляване на разходите.

K. Motion Warehouse Edge, доскоро познат като HighJump Warehouse Edge, е система за управление на складове (WMS система), създадена да автоматизира и улесни логистичните процеси в дистрибуционните звена, като улавя придвижването на стоките от момента на тяхното приемане до издаването им от склада. Тази многофункционална система може да се адаптира с настройки за текущия Ви бизнес или за вашите бъдещи планове.

Решението предлага множество предимства и знания свързани с добрите производствени и складови практики в области като:

 • Планиране приема на стока
 • Разпределение и съхранение на стоката в склада
 • WEB диспечър
 • Управление на поръчките и съставяне на график
 • Зареждане на зоните за събиране по иновативни методи

Повече от 500 компании в целия свят използват K. Motion Warehouse Edge

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА?

Благодарение на своята гъвкавост система за управление на складове K. Motion Warehouse Edge може да бъде внедрена в склад с площ 500 м² и двама служители, а също така и в складове с площ от 50 000м² с десетки едновременно работещи служители и оператори. Предвид използваните процеси, системата може да бъде успешно интегрирана, както в бизнес, така и в производствени организации.

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

WMS система за управление на склад
Untitled-1  Дефиниции и записи на зоните съхранение в склада, наречена “warehouse map” (складова карта).

Untitled-1   Покриване на стандартните складови процеси (приемане, съхранение, събиране, изпращане, инвентаризация т.н.)

Untitled-1   Онлайн достъп до информация за целия склад – състояние на склада по отделни места за съхранение, информация за състоянието на дискреционни стоки, и др.

Untitled-1   Уеб ориентирана платформа

Untitled-1   Удобен и интуитивен потребителски интерфейс на мобилното и бек офис приложение.

Untitled-1  Индивидуално персонализиране на нужната функционалност

Untitled-1   Инструменти, чрез които можете да проследите информация в реално време т.н.)

Untitled-1   Достъп до ключови показатели за ефективност и КПИ

Untitled-1  K. Motion Warehouse Edge приложение за Отчети, анализи, справки и логистични услуги

Untitled-1   Платформа, свързваща склада с вашата ERP система, управление на поръчките и електронна търговия

Untitled-1  Заложени процедури за изпълнение на оперативните задачи спрямо добрите складови практики.

Управление на склад

ЗА НАС

Баркод Системи България е българо-великобританска фирма, част от най-голямата група фирми, работещи в областта на Мобилните бизнес информационни системи и Баркод продуктите и технологиите в Централна и Източна Европа – IBCS Group. През последните 15 години, предлагаме специализирани решения за повишаване на ефективността на извършване на дейностите в области като:
 • Дистрибуция – разносна търговия (ExVAn), събиране на поръчки (Pre-Sales)
 • Търговски обекти – продажби, управление на наличностите, инвентаризации
 • Складове – автоматизиране на процесите при приемане, разполагане, търсене, събиране на поръчки и експедиция на стока
 • Производство – регистриране и проследяване на движението на суровини и продукти
 • Транспорт и логистика – проследяване на движението и сортиране на пратки.

ЗА КОНТАКТИ

BCS Sofia

BCS Varna

Баркод Системи България ООД

Офис София:

ул. Неделчо Бончев №41, ет. 3

02/973 0075

info@barcodes.bg

Баркод Системи България ООД

Офис Варна:

ул. Поп Димитър 5, ет. 1

052/572 600

info@barcodes.bg