MobeeXtrace е софтуерно решение, създадено в следствие на Европейската Директива 2008/43/EC от 4 Април 2008 година и внесените по нея промени с Директива 2012/4/EU от 22 февруари 2012 година за проследяване и идентификация на взривни вещества за граждански цели. Тази директива влезе в сила на 5 април 2015 г. и от този ден нататък всеки краен потребител е задължен да има работеща система. MobeeXtrace отговаря напълно на изискванията, зададени от Европейската Федерация на Производителите на Взривни Вещества (FEEM). “Уникалната идентификация на взривните вещества е от съществено значение за поддържане на точна и пълна доку­ментация на всички етапи от веригата за доставка. Това трябва да позволи идентификацията и проследяването на дадено взривно вещество от мястото на производство и първото му пускане на пазара до крайния му потребител и употреба, с оглед недопускане на злоупотреба и кражба, както и за подпомагане на правоприлагащите органи при установяване на произхода на загубени или откраднати взривни вещества.” – Директива 2008/43/EC. Системата се състои от две части : 1) Бек офис – настолна версия на софтуера за администриране на системата, създаване на документи и водене на справки и 2) Мобилна част, работеща на мобилни компютри, които отговарят на стандарта ATEX за работа във взривоопасни зони. Системата осигурява проследяването на едно взривно вещество във всички етапи от жизнения му цикъл, а именно: 1. Производство на взривни вещества. Производството се извършва в няколко стъпки:
 • създаване на документ за производство
 • избор на артикул от номенклатура с предварително зададено разрешително за производство
 • отпечатване на етикети с уникална идентификация
 • регистриране на произведен артикул посредством сканиране
 • заприхождаване в склад
2. Експедиране (продажба,транспортиране):
 • създаване на документ за експедиране
 • попълване на нужната информация в документа – получател, номер на разрешително за търговия и транспортиране, номер на поръчка, дата на доставка
 • създаване на списък с продуктите, които ще бъдат изпратени
 • сканиране на груповите опаковки на артикулите, които се съдържат в пратката
 • генериране на XML файл със съдържанието и структурата на артикулите в пратката
3. Получаване:
 • създаване на документ за получаване
 • импорт на XML файл от доставчик
 • заприхождаване на получените артикули
4. Употреба:
 • създаване на документ за употреба
 • попълване на нужната информация в документа – обект, на който ще се извършват взривните работи, номер на разрешително за употреба, номер на нареждане по Образец
 • създаване на списък с артикулите
 • сканиране на взривните вещества, които ще бъдат изписани
 • връщане на остатъци
 • отпечатване на нареждане по образец
Допълнително системата позволя воденето на Регистри за тримесечие пред КОС, следене на складовите наличности, проследяване по уникален номер и др.