MobeeSSCCMobee SSCC е софтуерно приложение за отпечатване на палетни етикети по стандартите на GS-1. Има възможност да управлява както специализирани принтери за отпечатване на самозалепващи етикети Zebra, така и стандартни офисни принтери.

Mobee_SSCC_1

Информацията за продуктите, за които трябва да се отпечатват етикети се подава в стандартен файл на MS Excel (който съответно може да бъде експортиран от друга система, в която да се поддържа информация за продуктите).

Mobee_SSCC_2

За всеки продукт могат да се дефинират произволен брой полета с информация, като например:

–          Артикулен номер
–          Наименование
–          Баркод на единична (търговска) опаковка
–          Баркодове на логистични (транспортни) опаковки
–          Палетизация (брой кашони на палет, брой продукти в кашон и т.н.)
–          Вариации на продукта (версия, цвят, модел, размер и др.
Mobee_SSCC_3
 Част от данните за палетните етикети, за които няма предварителна информация, а същата възниква в процеса на производство – като например:
–          Партида
–          Дата на производство
–          Годно до
–          Брой кашони (при непълни палети)
се въвеждат от клавиатура или баркод скенер в съответните полета на интерфейса. Част от полетата могат да бъдат конфигурирани, така че информацията в тях да се генерира автоматично на база зададени данни – например: Годно до, да се изчислява от Дата на производство + Срок на годност (Shelflife).
Mobee_SSCC_4
Софтуерът сам генерира уникалните SSCC за всеки палет по зададени в конфигурационния файл правила и данни за фиксираната му част (GS-1 номер на производителя).
Софтуерът може да поддържа множество различни предварително дефинирани форми (шаблони) за отпечатване на различни типове етикети в зависимост от изискванията на различни клиенти.
Потребителят може да задава по колко копия етикети да се отпечатат за всеки един палет (уникален SSCC), както и за колко общо различни палета да се отпечатат етикети.
Mobee_SSCC_5
„Разширената версия“ на софтуера, освен отпечатването на етикети, съхранява и пълна информация за отпечатаните етикети (съответно за произведените палети) – SSCC, продукт, количество, партида, срок на годност и т.н., която може да бъде експортирана в MS Excel за последваща обработка или импортиране в друго решение.

Продуктът подлежи на модификация и конфигурация, съобразно конкретните бизнес нужди, като тези услуги се заплащат допълнително.