Mobee PalletMobeePallet е разработено от Баркод Системи България решение за етикиране на палети (или други логистични опаковки) произведена продукция по изискванията на GS1. Освен етикирането, на база наличието на уникален SSCC баркод на всеки един палет, с помощта на мобилни устройства може да се извършва проследяване на движението на палета в цялото складово стопанство. С помощта на едно единствено сканиране, цялата информация за наличната стока в палета – артикул, партида, количество, срок на годност и т.н. се регистрира при заприхождаване, инвентаризиране на стоката или нейното експедиране.